Pagina wordt momenteel vernieuwd

Kinderen willen graag leren. Zij willen zich ontwikkelen, groeien en verdiepen en verbreden. Maar soms lukt dit niet en het is ook niet altijd duidelijk waar het dan niet lukt.

Samen gaan we op zoek naar dat wat het kind belemmerd om te leren. We bekijken onder andere naar onderstaande punten:

– Loopt het achter met rekenen, taal, spelling of lezen?

– Is het kind meer- of hoogbegaafd en wordt dit niet erkend of weet het zelf niet hoe hier mee om te gaan?

– Heeft het kind het thuis niet makkelijk, door scheiding of rouw?

– Wil het kind zichzelf veranderen, goede voornemens, maar lukt het niet om blijvend te veranderen en blijft het terug vallen in oude gewoontes?

– Is het kind niet weerbaar? Hoe staat het met zijn sociale ontwikkeling?

– Zijn de executieve functies voldoende ontwikkeld?

– Heeft het een fixed mindset?

– Weet het niet ‘hoe’ je moet leren?

En ligt het probleem niet bij bovengenoemde punten dan gaan we gewoon verder op jacht naar de belemmerende factoren. Net zo lang tot we deze hebben gevonden, een doel hebben gesteld en we dit doel behaald hebben.