Coaching & Leren


Voor kinderen op de basisschool

Alle kinderen willen leren. Maar soms gaat dat niet vanzelf. Op school doen ze er alles aan om te helpen maar helaas is daar niet altijd voldoende tijd en capaciteit om ieder kind individueel te begeleiden. Als ouder of als leerkracht gaat u op zoek naar hulp. Ik kan die hulp bieden. 

Lees verder over wat ik kan aanbieden en u mag altijd mailen of bellen wanneer u nog vragen heeft of een afspraak wil maken. 


Voor kinderen op het voortgezet onderwijs

Kinderen op de basisschool willen graag leren. Ze willen hun leerkracht en hun ouders graag laten zien wat ze al allemaal kunnen. Ze willen net als hun vriendjes zijn, tijd hebben voor een klaar- of pluswerkje, complimentjes krijgen voor wat ze hebben gedaan, krullen en stickers in hun schriftje zien.

Maar hoe hard sommige kinderen ook proberen, soms lukt het gewoon niet. Het kan tal van redenen hebben waarom het niet lukt. Samen met u wil ik kijken waar het probleem zit. Dan kunnen we een plan maken en uw zoon/dochter daarmee gaan helpen.