Coaching & Leren

Coaching&Leren begeleidt:

  • Kinderen van de basisschool die vastlopen met leren.
  • Kinderen van het voortgezet onderwijs, die niet weten hoe ze moeten leren.
  • Kinderen op de basisschool in opdracht van de Intern begeleider op school.