Remedial teaching

Heeft uw kind problemen met rekenen, lezen of spelling? Of weet hij niet HOE je moet leren? Dan stellen we samen een plan op hoe we uw kind het beste kunnen begeleiden. Ik werk niet met traditionele methodes omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen al heel veel wel beheersen. Gedurende de begeleiding stel ik continu het plan bij, M.a.w. dat wat het kind beheerst, slaan we over. Daar waar uw kind vastloopt, staan we stil. De laatste 5 minuten van de begeleiding vraag ik u om erbij te komen zitten en kan ik u vertellen wat hij heeft geleerd en waar we de volgende keer extra aandacht aan zullen schenken, zo blijft u continu op de hoogte.

Begeleiding vindt plaats in de praktijk van Coaching & Leren op Lentemorgen 37 te Uden. Wanneer wenselijk werkt Coaching & Leren ook op locatie.

Kosten zijn €45,- per uur. Remedial teaching is vrijgesteld van BTW. Aantal benodigde sessies is afhankelijk van de aard van het probleem.

Klik op onderstaande link wanneer u graag meer informatie leest over:

Lezen / lezen in kleur

Begrijpend lezen

Tafeltraining

Leren leren

Heeft u nog vragen of wilt u graag een afspraak maken, neem dan vrijblijvend contact op met:

Wendy Elie
Tel: 06-51 80 90 89
wendy@coachingenleren.nl

Of via onderstaand contactformulier: